top of page

חסידות - ספר התניא

מרגישים בדיכאון? מבואסים? נפלה עליכם עייפות? 

בעל התניא מספר לנו באמצעות משל "העיר הזריזה" 

איך אפשר להתנער מהעייפות ומהרגשות המכבידים

נפש האדם מורכבת משתי כוחות,

כשני מלכים השולטים על אותה העיר - מלך הלב ומלך הראש.

איך גורמים לשני המלכים לשלוט בדרך שתהיה הכי טובה לעיר?

צפו בתשובה שמעניק לנו בעל התניא בפרק ט' בספר התניא 

תורה לילדים

torah for kids

jewish education

torah for children

bottom of page